صحنه‌هایی از درگیری پلیس هند با کشاورزان معترض خشمگین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صحنه‌هایی از درگیری پلیس هند با کشاورزان معترض خشمگین

دولت هند، همزمان با اعتصاب غذای یک روزه صدها کشاورز در سالگرد درگذشت مهاتما گاندی رهبر استقلال هند، در حومه دهلی نو، پایتخت، اینترنت را در این مناطق قطع کرد. کشاورزان خشمگین ماه‌هاست که علیه قوانین اصلاحی دولت مرکزی معترض هستند و قوانین جدید دولت را به منافع خریداران بزرگ بخش خصوصی می‌دانند تا خودشان. قطع کردن اینترنت در پایتخت هند امری غیرعادی است. ظاهرا دولت از شورش و شدت گرفتن ناآرامی‌ بیم دارد. کشاورزان معترض هند در ماه‌‌ها و روزهای اخیر بارها با ماموران هند درگیر شده‌اند.

دولت هند، همزمان با اعتصاب غذای یک روزه صدها کشاورز در سالگرد درگذشت مهاتما گاندی رهبر استقلال هند، در حومه دهلی نو، پایتخت، اینترنت را در این مناطق قطع کرد. کشاورزان خشمگین ماه‌هاست که علیه قوانین اصلاحی دولت مرکزی معترض هستند و قوانین جدید دولت را به منافع خریداران بزرگ بخش خصوصی می‌دانند تا خودشان. قطع کردن اینترنت در پایتخت هند امری غیرعادی است. ظاهرا دولت از شورش و شدت گرفتن ناآرامی‌ بیم دارد. کشاورزان معترض هند در ماه‌‌ها و روزهای اخیر بارها با ماموران هند درگیر شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست