ویدئویی از دریاچه یخ بسته «دال» در شهر سرینگر هندوستان

ویدیوها. ویدئویی از دریاچه یخ بسته «دال» در شهر سرینگر هندوستان

برودت هوا در سرینگر، شهر مرکزی کشمیرِ تحت کنترل هند باعث شد تا دریاچه «دال» در مجاورت این شهر یخ بزند و قایق‌رانان برای عبور از آن لایه یخ را بشکنند. وضیعت نامساعد جوی باعث شد تا مقامات در کشمیر تصمیم به بستن بزرگراه سرینگر-جامو بگیرند. بدی آب و هوا همچنین پروازها در فرودگاه سرینگر را به حالت تعلیق در آورد. دریاچه «دال» سرینگر یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این شهر است.

برودت هوا در سرینگر، شهر مرکزی کشمیرِ تحت کنترل هند باعث شد تا دریاچه «دال» در مجاورت این شهر یخ بزند و قایق‌رانان برای عبور از آن لایه یخ را بشکنند. وضیعت نامساعد جوی باعث شد تا مقامات در کشمیر تصمیم به بستن بزرگراه سرینگر-جامو بگیرند. بدی آب و هوا همچنین پروازها در فرودگاه سرینگر را به حالت تعلیق در آورد. دریاچه «دال» سرینگر یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این شهر است.

تازه‌ترین ویدیو