مارسی فرانسه زیر کوهی از زباله؛ رفتگران اعتصاب کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مارسی فرانسه زیر کوهی از زباله؛ رفتگران اعتصاب کردند

اعتصاب رفتگران مارسی فرانسه این شهر زیبای ساحلی را زیر کوهی از زباله مدفون کرده است.

اعتصاب رفتگران مارسی فرانسه این شهر زیبای ساحلی را زیر کوهی از زباله مدفون کرده است.

تعدادی از رفتگران این شهر از ۱۲ روز پیش در اعتراض به شرایط کار دست به اعتراض زده‌اند.

به گفته مقامات شهری بیش ۹۰۰ تن زباله در سطح شهر رها شده‌ است.

تازه‌ترین ویدیو