ونیز با پیش‌بینی غلط و فعال نشدن سامانه ممانعت از آبگرفتگی بار دیگر زیر آب رفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ونیز با پیش‌بینی غلط و فعال نشدن سامانه ممانعت از آبگرفتگی بار دیگر زیر آب رفت

شهر تاریخی وینز در شمال ایتالیا به دلیل فعال نشدن به موقع سامانه جلوگیری از آبگرفتگی بار دیگر به زیر آب فرو رفت. ارتفاع آب در زمان اوج آبگرفتگی به یک و نیم متر رسید. سامانه جلوگیری از آبگرفتگی ونیز به علت پیش بینی های نادرست هواشناسی به موقع فعال نشده بود. این سامانه که از دو ماه پیش راه اندازی شده در این مدت پنج بار فعال شده است و هر پنج بار عملکرد موفقی داشته است.

شهر تاریخی وینز در شمال ایتالیا به دلیل فعال نشدن به موقع سامانه جلوگیری از آبگرفتگی بار دیگر به زیر آب فرو رفت. ارتفاع آب در زمان اوج آبگرفتگی به یک و نیم متر رسید. سامانه جلوگیری از آبگرفتگی ونیز به علت پیش بینی های نادرست هواشناسی به موقع فعال نشده بود. این سامانه که از دو ماه پیش راه اندازی شده در این مدت پنج بار فعال شده است و هر پنج بار عملکرد موفقی داشته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست