ساخت کلاس درس با چوب و حصیر برای کودکان آواره اهل اتیوپی

ویدیوها. ساخت کلاس درس با چوب و حصیر برای کودکان آواره اهل اتیوپی

گروهی از کودکان آواره اهل اتیوپی در کلاس درسی که از چوب و حصیر در شرق سودان ساخته شده است مشغول به تحصیل شده اند. این کودکان بخشی از آوارگانی هستند که به دنبال آغاز عملیات نظامی دولت اتیوپی در منطقه تیگرای در شمال این کشور به سودان گریخته اند. آنها در یک اردوگاه آوارگان در منطقه قضارف سودان ساکن شده اند. به دنبال آغاز عملیات نظامی دولت اتیوپی به رهبری آبی احمد، نخست وزیر این کشور حدود ۵۰ هزار نفر از منطقه تیگرای فرار کرده اند.

گروهی از کودکان آواره اهل اتیوپی در کلاس درسی که از چوب و حصیر در شرق سودان ساخته شده است مشغول به تحصیل شده اند. این کودکان بخشی از آوارگانی هستند که به دنبال آغاز عملیات نظامی دولت اتیوپی در منطقه تیگرای در شمال این کشور به سودان گریخته اند. آنها در یک اردوگاه آوارگان در منطقه قضارف سودان ساکن شده اند. به دنبال آغاز عملیات نظامی دولت اتیوپی به رهبری آبی احمد، نخست وزیر این کشور حدود ۵۰ هزار نفر از منطقه تیگرای فرار کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو