انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد

نانا آکوفو-آدودو، رئیس جمهوری کنونی و جان درامانی ماهاما، رقیب دیرینه او از جمله نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری بودند. نام سه زن نیز در میان ۱۲ نامزد ریاست جمهوری غنا دیده می شود. این کشور آفریقایی طی دو دهه گذشته شاهد برگزاری انتخابات مسالمات آمیز بوده است. حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان غنا واجد شرایط شرکت در رای گیری بودند.

نانا آکوفو-آدودو، رئیس جمهوری کنونی و جان درامانی ماهاما، رقیب دیرینه او از جمله نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری بودند. نام سه زن نیز در میان ۱۲ نامزد ریاست جمهوری غنا دیده می شود. این کشور آفریقایی طی دو دهه گذشته شاهد برگزاری انتخابات مسالمات آمیز بوده است. حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان غنا واجد شرایط شرکت در رای گیری بودند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست