فرود اضطراری هواپیمای کوچک در بزرگراهی در آمریکا

ویدیوها. فرود اضطراری هواپیمای کوچک در بزرگراهی در آمریکا

یک هواپیمای سبک تجاری که دچار نقص فنی شده بود در بزرگراهی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا اقدام به فرود اضطراری کرد. مقامات محلی گفته‌اند هواپیما در جریان فرود به یک خودرو برخورد کرده است، اما کسی آسیب ندیده و تنها بزرگراه برای ساعاتی دچار راه‌بندان شده است. این هواپیمای کوچک که از نوع تک‌موتوره بوده است دو سرنشین داشته و مقامات سازمان ملی هوانوردی آمریکا در حال تحقیق درباره چگونگی رخداد این حادثه هستند.

یک هواپیمای سبک تجاری که دچار نقص فنی شده بود در بزرگراهی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا اقدام به فرود اضطراری کرد. مقامات محلی گفته‌اند هواپیما در جریان فرود به یک خودرو برخورد کرده است، اما کسی آسیب ندیده و تنها بزرگراه برای ساعاتی دچار راه‌بندان شده است. این هواپیمای کوچک که از نوع تک‌موتوره بوده است دو سرنشین داشته و مقامات سازمان ملی هوانوردی آمریکا در حال تحقیق درباره چگونگی رخداد این حادثه هستند.

تازه‌ترین ویدیو