پارلمان تایوان؛ نمایندگان با پرتاب امعاء و احشاء خوک از هم پذیرایی کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پارلمان تایوان؛ نمایندگان با پرتاب امعاء و احشاء خوک از هم پذیرایی کردند

شماری از نمایندگان حزب اصلی مخالف دولت تایوان روز جمعه در پارلمان به کتک‌کاری و زد و خورد بسنده نکردند و با پرتاب اندرونه و شکمبه و روده خوک به سوی مخالفانشان، سخنرانی نخست‌وزیر تایوان را برهم زدند. نمایندگان اپوزیسیون تایوان به قانونی که قرار است به زودی محدودیت واردات گوشت خوک و گاو از آمریکا را رفع کند، معترض بودند. دولت می‌گوید تایوان مجاز است از اوایل سال جاری میلادی، واردات گوشت خوک حاوی مکمل‌های راکتوپامین از آمریکا را از سر بگیرد. «کومینتانگ»، اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون تایوان، که در نظرسنجی‌های اخیر مقبولیت و محبوبیتش افت کرده، امیدوار است با مخالفت شدید با تصمیمات دولت بر شمار حامیان خود بیافزاید و حمایتشان را جلب کند.

شماری از نمایندگان حزب اصلی مخالف دولت تایوان روز جمعه در پارلمان به کتک‌کاری و زد و خورد بسنده نکردند و با پرتاب اندرونه و شکمبه و روده خوک به سوی مخالفانشان، سخنرانی نخست‌وزیر تایوان را برهم زدند. نمایندگان اپوزیسیون تایوان به قانونی که قرار است به زودی محدودیت واردات گوشت خوک و گاو از آمریکا را رفع کند، معترض بودند. دولت می‌گوید تایوان مجاز است از اوایل سال جاری میلادی، واردات گوشت خوک حاوی مکمل‌های راکتوپامین از آمریکا را از سر بگیرد. «کومینتانگ»، اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون تایوان، که در نظرسنجی‌های اخیر مقبولیت و محبوبیتش افت کرده، امیدوار است با مخالفت شدید با تصمیمات دولت بر شمار حامیان خود بیافزاید و حمایتشان را جلب کند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست