ابتکار باغ وحش پراگ در جمع‌آوری کمک مالی برای تغذیه حیوانات

ویدیوها. ابتکار باغ وحش پراگ در جمع‌آوری کمک مالی برای تغذیه حیوانات

باغ وحش پراگ در جمهوری چک در برنامه‌ای برای اطمینان از تغذیه مناسب حیوانات خود طرح جدید جمع آوری کمک مالی را آغاز کرده است.

باغ وحش پراگ در جمهوری چک در برنامه‌ای برای اطمینان از تغذیه مناسب حیوانات خود طرح جدید جمع آوری کمک مالی را آغاز کرده است.

این مکان در ازای عکس گرفتن از حیوانات در حال غذا خوردن، کوپن‌هایی با ارزش‌های مالی مختلف ارائه می‌دهد که روی هر کدام هزینه غذای یکی از ۵۰ حیوان مختلف برای یک روز یا در بعضی موارد به مدت یک ماه را نشان می‌دهد.

گران‌ترین این کوپن‌ها هزینه غذای یک خرس قطبی است که ۲۲ یورو قیمت دارد و پس آن شیر آسیایی، ببر سوماتری و فیل آسیایی با ۱۵ یورو هزینه روزانه غذایی قرار دارند.

حیوانات این باغ وحش به ۴۰۰ نوع غذای مختلف احتیاج دارند.

تازه‌ترین ویدیو