تصاویری از جشن «روز استقلال مکزیک»

ویدیوها. تصاویری از جشن «روز استقلال مکزیک»

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئيس جمهوری مکزیک در حالی سه شنبه شب در جشن روز استقلال این کشور حضور یافت که مراسم امسال به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا نسبت به سال های گذشته به صورت محدودتر برگزار شد. مقامات مکزیک برای جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» گردهمایی های بزرگ را ممنوع کرده اند. با این حال آنها در مراسم امسال «مشعل امید» روشن کردند تا هم یاد قربانیان همه گیری ویروس جدید کرونا در این کشور را گرامی داشته باشند و هم بر لزوم «امید به آینده» همزمان با بحران شیوع این ویروس تاکید کنند.

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئيس جمهوری مکزیک در حالی سه شنبه شب در جشن روز استقلال این کشور حضور یافت که مراسم امسال به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا نسبت به سال های گذشته به صورت محدودتر برگزار شد. مقامات مکزیک برای جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» گردهمایی های بزرگ را ممنوع کرده اند. با این حال آنها در مراسم امسال «مشعل امید» روشن کردند تا هم یاد قربانیان همه گیری ویروس جدید کرونا در این کشور را گرامی داشته باشند و هم بر لزوم «امید به آینده» همزمان با بحران شیوع این ویروس تاکید کنند.

تازه‌ترین ویدیو