ویدئو؛ هزاران تایلندی دموکراسی‌خواه در بانکوک گردهم آمدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ هزاران تایلندی دموکراسی‌خواه در بانکوک گردهم آمدند

هزاران تایلندی دموکراسی‌خواه روز یکشنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) در بانکوک، پایتخت، در اعتراض به دولت گردهم آمدند. این اعتراضات که دانشجویان رهبری و سازماندهی آن را برعهده دارند سه مطالبه عمده دارد: برگزاری انتخابات جدید، تغییر قانون اساسی و عدم تهدید و ارعاب منتقدان دولت. همزمان با تظاهرات امروز گروه کوچکی از سلطنت‌طلبان نیز که مخالف معترضان و دانشجویان هستند و صدها مامور پلیس حضور داشتند.

هزاران تایلندی دموکراسی‌خواه روز یکشنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) در بانکوک، پایتخت، در اعتراض به دولت گردهم آمدند. این اعتراضات که دانشجویان رهبری و سازماندهی آن را برعهده دارند سه مطالبه عمده دارد: برگزاری انتخابات جدید، تغییر قانون اساسی و عدم تهدید و ارعاب منتقدان دولت. همزمان با تظاهرات امروز گروه کوچکی از سلطنت‌طلبان نیز که مخالف معترضان و دانشجویان هستند و صدها مامور پلیس حضور داشتند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست