تولد توله پاندای سرخ در باغ‌وحش برلین بعد از ۹ سال انتظار

ویدیوها. تولد توله پاندای سرخ در باغ‌وحش برلین بعد از ۹ سال انتظار

یک توله پاندای سرخ یا ریز‌ پاندا که گونه‌ای نادر محسوب می شود برای اولین بار و پس از ۹ سال انتظار در باغ وحش برلین تولد یافت. وزن پاندای سرخ در زمان تولد تنها ۱۰۰ گرم است و چشمانش نمی‌بیند. ریز پاندای تاز متولد شده بعد از گذشت هفت هفته چشمانش باز می‌شود و می‌بیند. پاندای نر و ماده‌ای که این توله پاندای سرخ نتیجه آمیزش آنهاست از دامنه هیمالیای هندوستان به آلمان آورده شده بودند. کل جمعیت این جانور در کل جهان کمتر از ۲٬۵۰۰ قلاده تخمین زده می‌شود.

یک توله پاندای سرخ یا ریز‌ پاندا که گونه‌ای نادر محسوب می شود برای اولین بار و پس از ۹ سال انتظار در باغ وحش برلین تولد یافت. وزن پاندای سرخ در زمان تولد تنها ۱۰۰ گرم است و چشمانش نمی‌بیند. ریز پاندای تاز متولد شده بعد از گذشت هفت هفته چشمانش باز می‌شود و می‌بیند. پاندای نر و ماده‌ای که این توله پاندای سرخ نتیجه آمیزش آنهاست از دامنه هیمالیای هندوستان به آلمان آورده شده بودند. کل جمعیت این جانور در کل جهان کمتر از ۲٬۵۰۰ قلاده تخمین زده می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو