نخستین اجرا پس از چهار ماه قرنطینه در اپرای میلان

ویدیوها. نخستین اجرا پس از چهار ماه قرنطینه در اپرای میلان

لاسکالا، اپرای معروف میلان بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل قرنطینه کرونایی در ایتالیا بار دیگر شاهد حضور هنرمندان و تماشاگران مشتاق هنر بود.

لاسکالا، اپرای معروف میلان بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل قرنطینه کرونایی در ایتالیا بار دیگر شاهد حضور هنرمندان و تماشاگران مشتاق هنر بود.

بازگشایی این اپرا در روز دوشنبه با محدودیت ویژه همراه بود، به طوری که به منظور رعایت فاصله‌گذاری، تنها برای یک سوم از ظرفیت سالن ۲ هزار نفری آن بلیط فروخته شد و ماسک زدن برای همه تماشاگران و کارکنان سالن اجباری بود.

لاسکالا پس از تعطیلی تابستانی در ماه اوت، بار دیگر در سپتامبر گشوده خواهد شد.

تازه‌ترین ویدیو