Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

NoComment

ویدیوها. مجسمه‌هایی که سرنگون می‌شوند؛ اشاعه‌گران تمدن یا استثمارگران بومیان؟

گروهی از معترضان در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا، مجسمه کریستُف کُلُمب را برافکندند، آتش زدند و به دریاچه انداختند؛ حرکتی که یک روز بعد با مجسمه دیگر این شخصیت تاریخی در شهر سینت پال ایالت مینه‌سوتا آمریکا تکرار شد. معترضانی که تحت عنوان «جان ساهپوستان ارزش دارد» در قاره آمریکا و اروپا و بدنبال کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاهپوست بدست پلیس آمریکا راهپیمایی می‌کنند، شخصیت‌هایی همچون کریستُف کُلُمب را افرادی می‌دانند که سیاهپوستان و بومیان را به بردگی کشیدند و استثمار کردند. این معترضان اخیرا در بریستول بریتانیا مجسمه ادوارد کالستون، تاجر برده و یکی از نمادهای این شهر را سرنگون کردند و به رودخانه انداختند، در بروکسل لئوپولد دوم،‌ پادشاه پیشین این کشور را نماد «نژادپرستی»‌ خواندند و روی مجسمه بودوئن، پادشاه دیگر بلژیک رنگ قرمز پاشیدند. لئوپولد دوم پادشاه بلژیک، و بودوئن بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۳ آخرین حاکم بلژیکی کنگو بود. این شخصیت‌ها نزد دوستدارانشان وطن پرست و جهان‌گشایانی هستند که نه تنها برای منافع کشور خود کوشیدند بلکه فرهنگ و تمدن غرب را گسترش دادند. برای منتقدان اما آنها چهره‌های نژادپرستی هستند که جز کشتار و استعمار و استثمار بومیان قاره آمریکا و آفریقا چیز دیگری در کارنامه ندارند.

گروهی از معترضان در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا، مجسمه کریستُف کُلُمب را برافکندند، آتش زدند و به دریاچه انداختند؛ حرکتی که یک روز بعد با مجسمه دیگر این شخصیت تاریخی در شهر سینت پال ایالت مینه‌سوتا آمریکا تکرار شد. معترضانی که تحت عنوان «جان ساهپوستان ارزش دارد» در قاره آمریکا و اروپا و بدنبال کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاهپوست بدست پلیس آمریکا راهپیمایی می‌کنند، شخصیت‌هایی همچون کریستُف کُلُمب را افرادی می‌دانند که سیاهپوستان و بومیان را به بردگی کشیدند و استثمار کردند. این معترضان اخیرا در بریستول بریتانیا مجسمه ادوارد کالستون، تاجر برده و یکی از نمادهای این شهر را سرنگون کردند و به رودخانه انداختند، در بروکسل لئوپولد دوم،‌ پادشاه پیشین این کشور را نماد «نژادپرستی»‌ خواندند و روی مجسمه بودوئن، پادشاه دیگر بلژیک رنگ قرمز پاشیدند. لئوپولد دوم پادشاه بلژیک، و بودوئن بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۳ آخرین حاکم بلژیکی کنگو بود. این شخصیت‌ها نزد دوستدارانشان وطن پرست و جهان‌گشایانی هستند که نه تنها برای منافع کشور خود کوشیدند بلکه فرهنگ و تمدن غرب را گسترش دادند. برای منتقدان اما آنها چهره‌های نژادپرستی هستند که جز کشتار و استعمار و استثمار بومیان قاره آمریکا و آفریقا چیز دیگری در کارنامه ندارند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی