معترضان به نژادپرستی به مجسمه یکی دیگر از پادشاهان بلژیک حمله کردند

ویدیوها. معترضان به نژادپرستی به مجسمه یکی دیگر از پادشاهان بلژیک حمله کردند

معترضان به نژادپرستی روز جمعه در بروکسل بر روی مجسمه بودوئن، پادشاه پیشین بلژیک رنگ قرمز پاشیدند.

معترضان به نژادپرستی روز جمعه در بروکسل بر روی مجسمه بودوئن، پادشاه پیشین بلژیک رنگ قرمز پاشیدند.

در روزهای گذشته تظاهرکنندگان به مجسمه های لئوپولد دوم، پسر نخستین پادشاه بلژیک مستقل  حمله کرده بودند. لئوپولد دوم پادشاه بلژیک در دوره استعمار کنگو بود.

بودوئن که بین سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۳ سلطنت کرد آخرین حاکم بلژیکی کنگو بود. او عموی فیلیپ، پادشاه فعلی این کشور بود.

تازه‌ترین ویدیو