بازگشایی موزه‌های رم، شهر جاودانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بازگشایی موزه‌های رم، شهر جاودانی

موزه‌های رم، پایتخت ایتالیا که به آن شهر جاودانی هم می‌گویند از روز سه شنبه در قالب لغو تدریجی قرنطینه کرونا پس از سه ماه بازگشایی شد. بر اساس مقررات ویژه، بازدیدکنندگان معدودی که به این مکان‌های فرهنگی می‌روند، باید ابتدا بدن خود را در برابر دستگاه تب‌سنج قرار داده و ضمن ضد عفونی کردن دست‌ها با ماسک وارد موزه شوند.

موزه‌های رم، پایتخت ایتالیا که به آن شهر جاودانی هم می‌گویند از روز سه شنبه در قالب لغو تدریجی قرنطینه کرونا پس از سه ماه بازگشایی شد. بر اساس مقررات ویژه، بازدیدکنندگان معدودی که به این مکان‌های فرهنگی می‌روند، باید ابتدا بدن خود را در برابر دستگاه تب‌سنج قرار داده و ضمن ضد عفونی کردن دست‌ها با ماسک وارد موزه شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست