کشیش ونزوئلایی با اینترنت و بلندگوها سراغ مومنان مسیحی می‌رود

ویدیوها. کشیش ونزوئلایی با اینترنت و بلندگوها سراغ مومنان مسیحی می‌رود

ونزوئلا فارغ از بحران داخلی که درگیر آن است این روزها مثل تمام کشورهای دیگر دنیا دغدغه دیگری بنام ویروس کرونا و ترس از شیوع آن دارد؛ هرچند شمار مبتلایان به این ویروس مرگبار در این کشور تا روز دوشنبه ۲۷ آوریل تنها ۳۲۵ نفر و شمار قربانیان ۱۰ نفر اعلام شده است. ترس از کرونا باعث شده تا کلیسا‌ها خالی از مومنان مسیحی شود که برای دعا حاضر می‌شدند. کشیش کلیسایی در شهر «سن کریستوبال» چاره ارتباط با مسیحیان را در اینترنت و دنیای مجازی و با استفاده از بلندگوهای کلیسا یافته است. سن کریستوبال مرکز ایالت تاچیرا در ونزوئلاست.اکثر جمعیت ونزوئلا مسیحی کاتولیک مذهب هستند.

ونزوئلا فارغ از بحران داخلی که درگیر آن است این روزها مثل تمام کشورهای دیگر دنیا دغدغه دیگری بنام ویروس کرونا و ترس از شیوع آن دارد؛ هرچند شمار مبتلایان به این ویروس مرگبار در این کشور تا روز دوشنبه ۲۷ آوریل تنها ۳۲۵ نفر و شمار قربانیان ۱۰ نفر اعلام شده است. ترس از کرونا باعث شده تا کلیسا‌ها خالی از مومنان مسیحی شود که برای دعا حاضر می‌شدند. کشیش کلیسایی در شهر «سن کریستوبال» چاره ارتباط با مسیحیان را در اینترنت و دنیای مجازی و با استفاده از بلندگوهای کلیسا یافته است. سن کریستوبال مرکز ایالت تاچیرا در ونزوئلاست.
اکثر جمعیت ونزوئلا مسیحی کاتولیک مذهب هستند.

تازه‌ترین ویدیو