نمایی از شهر و خیابان‌های توکیو در روزهای کرونایی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نمایی از شهر و خیابان‌های توکیو در روزهای کرونایی

اگرچه دولت ژاپن در سراسر این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است اما این به معنی قرنطینه اجباری نیست. این خود شهروندان هستند که رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی را برعهده گرفته‌اند. با این وجود مقامات محلی و منطقه‌ای حق دارند در صورت لزوم شهروندان را به محدود کردن حداکثری تردد و آمد و شدها فرا بخوانند. تا به امروز در ژاپن هیچ جریمه و مجازاتی نیز برای افرادی که به توصیه‌ها توجه نکنند در نظر گرفته نشده است. با این اوصاف، وضعیت رفت و آمد و تردد در توکیو، پایتخت ژاپن چگونه است؟ این ویدئو را که در ساعت ۷ بعد از ظهر گرفته شده است ببینید.

اگرچه دولت ژاپن در سراسر این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است اما این به معنی قرنطینه اجباری نیست. این خود شهروندان هستند که رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی را برعهده گرفته‌اند. با این وجود مقامات محلی و منطقه‌ای حق دارند در صورت لزوم شهروندان را به محدود کردن حداکثری تردد و آمد و شدها فرا بخوانند. تا به امروز در ژاپن هیچ جریمه و مجازاتی نیز برای افرادی که به توصیه‌ها توجه نکنند در نظر گرفته نشده است. با این اوصاف، وضعیت رفت و آمد و تردد در توکیو، پایتخت ژاپن چگونه است؟ این ویدئو را که در ساعت ۷ بعد از ظهر گرفته شده است ببینید.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست