ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک را اجباری کرد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک را اجباری کرد

ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک در اماکن عمومی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجباری کرد. ایالت زاکسن یا ساکسونی با حدود ۴ میلیون نفر جمعیت در شرق آلمان واقع شده و مرکز آن شهر درسدن است. ایالت بایرن این کشور نیز درصدد است استفاده از ماسک را اجباری کند. ویروس کرونا در آلمان تا پایان روز دوشنبه ۲۰ آوریل بیش از ۱۴۷ هزار نفر را آلوده و جان ۴ هزار و ۸۶۲ نفر را گرفته است.

ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک در اماکن عمومی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجباری کرد. ایالت زاکسن یا ساکسونی با حدود ۴ میلیون نفر جمعیت در شرق آلمان واقع شده و مرکز آن شهر درسدن است. ایالت بایرن این کشور نیز درصدد است استفاده از ماسک را اجباری کند. ویروس کرونا در آلمان تا پایان روز دوشنبه ۲۰ آوریل بیش از ۱۴۷ هزار نفر را آلوده و جان ۴ هزار و ۸۶۲ نفر را گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست