چهار ایتالیایی در سال نو شیرجه رفتند

ویدیوها. چهار ایتالیایی در سال نو شیرجه رفتند

چهار مرد در رم، پایتخت ایتالیا، نخستین روز سال ۲۰۲۰ را با شیرجه در رود تیبر آغاز کردند.

چهار مرد در رم، پایتخت ایتالیا، نخستین روز سال ۲۰۲۰ را با شیرجه در رود تیبر آغاز کردند.

یکی از این مردها به نام مائوریتسیو پالمولی ۶۸ ساله که ۵ نوه دارد، برای سی و دومین بار از ارتفاع ۱۵ متری پل کاوور به درون رودخانه پرید.

شیرجه در رود تیبر در سال نو در ایتالیا قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد، اما امسال بعد از سال‌ها توقف، عمل به این سنت در ایتالیا از سر گرفته شد.

تازه‌ترین ویدیو