کوپ ۲۵ مادرید؛ اعتراض حامیان محیط زیست به روند کند اقدام سیاستمداران

ویدیوها. کوپ ۲۵ مادرید؛ اعتراض حامیان محیط زیست به روند کند اقدام سیاستمداران

فعالان اقلیمی روز شنبه در بیرون محل برگزار نشست اقلیمی کوپ ۲۵ در مادرید تجمع اعتراضی برگزار کردند تا ناامیدی خود را نسبت به روند کند اقدام سیاستمداران برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای ابراز کنند.

فعالان اقلیمی روز شنبه در بیرون محل برگزار نشست اقلیمی کوپ ۲۵ در مادرید تجمع اعتراضی برگزار کردند تا ناامیدی خود را نسبت به روند کند اقدام سیاستمداران برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای ابراز کنند.

این فعالان چهار راه اصلی منطقه منتهی به نشست کوپ ۲۵ را مسدود کردند.

مقامات ۲۰۰ کشور جهان در میان نگرانی‌های فزاینده نسبت به وضعیت تغییرات اقلیمی، دو هفته است که در مادرید مشغول مذاکره هستند اما خبرهای امیدوارکننده‌ای از این نشست به گوش نمی رسد.

تازه‌ترین ویدیو