ژاپن در «جشنواره روشنایی» یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال قبل را گرامی داشت

ویدیوها. ژاپن در «جشنواره روشنایی» یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال قبل را گرامی داشت

ژاپن در «جشنواره روشنایی» یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال پیش شهر بندری کوبه در غرب این کشور را گرامی داشت.

ژاپن در «جشنواره روشنایی» یاد قربانیان زلزله ۲۴ سال پیش شهر بندری کوبه در غرب این کشور را گرامی داشت.

در این مراسم صدها هزار چراغ در یادبود قربانیان زلزله سال ۱۹۹۵ که این شهر بندری را ویران کرد روشن شد.

افرادی که در این مراسم حاضر بودند با یک دقیقه سکوت یاد ۶ هزار و ۵۰۰ کشته این زلزله را گرامی داشتند و کودکان دبستانی نیز در مراسم یادبود سرود خواندند.

تازه‌ترین ویدیو