رژه همجنسگرایان هندی با چاشنی حمایت از محیط زیست

ویدیوها. رژه همجنسگرایان هندی با چاشنی حمایت از محیط زیست

بیش از هزار تن از اعضاء انجمن دگرباشان جنسی هند در میان انبوهی از حامیان خود در دهلی نو، پایتخت این کشور مراسم رژه سالانه خود را برگزار کردند. آنها با در دست داشتن پرچم‌های رنگین کمانی و پلاکاردهایی حاوی شعارهایی در حمایت از لزوم توجه به تنوع جنسی در هند خواستار توجه بیشتر به حقوق خود شدند. راهپیمایان با قرائت بیانیه‌ای خواستار تصویب قانون حمایتی توسط پارلمان هند شدند. دگرباشان هندی همچنین خواستار توقف تخریب محیط زیست به عنوان یکی از آفت‌های نظام‌سرمایه داری شدند.

بیش از هزار تن از اعضاء انجمن دگرباشان جنسی هند در میان انبوهی از حامیان خود در دهلی نو، پایتخت این کشور مراسم رژه سالانه خود را برگزار کردند. آنها با در دست داشتن پرچم‌های رنگین کمانی و پلاکاردهایی حاوی شعارهایی در حمایت از لزوم توجه به تنوع جنسی در هند خواستار توجه بیشتر به حقوق خود شدند. راهپیمایان با قرائت بیانیه‌ای خواستار تصویب قانون حمایتی توسط پارلمان هند شدند. دگرباشان هندی همچنین خواستار توقف تخریب محیط زیست به عنوان یکی از آفت‌های نظام‌سرمایه داری شدند.

تازه‌ترین ویدیو