دانش‌آموزان به صفوف معترضان عراقی پیوستند

ویدیوها. دانش‌آموزان به صفوف معترضان عراقی پیوستند

هزاران دانش آموز عراقی با تعطیل کردن کلاس‌های درس مدارس شهر دیوانیه به اعتراض‌های خیابانی علیه دولت این کشور ملحق شدند. اکثر این دانش آموزان که لباس سفید به تن داشتند، با سر دادن شعارهایی در اعتراض به فساد، بیکاری و ضعف خدماتی عمومی خواستار استعفای دولت شدند.

هزاران دانش آموز عراقی با تعطیل کردن کلاس‌های درس مدارس شهر دیوانیه به اعتراض‌های خیابانی علیه دولت این کشور ملحق شدند. اکثر این دانش آموزان که لباس سفید به تن داشتند، با سر دادن شعارهایی در اعتراض به فساد، بیکاری و ضعف خدماتی عمومی خواستار استعفای دولت شدند.

در بغداد نیز معترضان عراقی در میدان تحریر این شهر تجمع کردند و با حمل تابوت‌های خالی ضمن گرامی داشت یاد کشته‌شدگان، نسبت به کشتار آنها توسط دولت این کشور اعتراض کردند. درگیرهای روز یکشنبه بغداد میان معترضان و نیروهای امنیتی عراق در محدوده پل جمهوری پایتخت رخ داد که در جریان آن تعدادی بر اثر شلیک گاز اشک‌آور و شلیک‌های پراکنده مجروح شدند.

تازه‌ترین ویدیو