استقبال از روز مردگان با نصب اسکلت غول‌پیکر در مکزیک

ویدیوها. استقبال از روز مردگان با نصب اسکلت غول‌پیکر در مکزیک

یک اسکلت غول‌پیکر انسان‌نما برای گرامیداشت سنت دیرینه روز مردگان در محله تلواهوک واقع در مکزیکو سیتی به نمایش درآمد. نمایش این اسکلت تا روز ۲ نوامبر ادامه خواهد داشت و افزون بر آن، مجمسه‌های دیگری نیز در جنوب شرقی پایتخت مکزیک نصب می‌شود و حتی با نزدیک شدن به روز مردگان، مردم نیز با به تن کردن لباس‌های سنتی از نماد اسکلت در پوشش خود استفاده می‌کنند. روز مردگان یک سنت قدیمی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین است و در این روز(۲ نوامبر) خانواده‌ها یاد درگذشتگان خود را با برگزاری جشن گرامی می‌دارند.

یک اسکلت غول‌پیکر انسان‌نما برای گرامیداشت سنت دیرینه روز مردگان در محله تلواهوک واقع در مکزیکو سیتی به نمایش درآمد. نمایش این اسکلت تا روز ۲ نوامبر ادامه خواهد داشت و افزون بر آن، مجمسه‌های دیگری نیز در جنوب شرقی پایتخت مکزیک نصب می‌شود و حتی با نزدیک شدن به روز مردگان، مردم نیز با به تن کردن لباس‌های سنتی از نماد اسکلت در پوشش خود استفاده می‌کنند. روز مردگان یک سنت قدیمی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین است و در این روز(۲ نوامبر) خانواده‌ها یاد درگذشتگان خود را با برگزاری جشن گرامی می‌دارند.

تازه‌ترین ویدیو