هجوم زنبورها به یک جیپ در آدلاید استرالیا

ویدیوها. هجوم زنبورها به یک جبپ آدلاید استرالیا

هجوم دسته‌ای از زنبورها به یک خودرو جیپ در آدلاید استرالیا باعث شد تا نیروهای امداد برای جدا کردن این زنبورها وارد عمل شوند.

هجوم دسته‌ای از زنبورها به یک خودرو جیپ در آدلاید استرالیا باعث شد تا نیروهای امداد برای جدا کردن این زنبورها وارد عمل شوند.

روز چهارشنبه بیرون یک مرکز خرید عابران با صحنه عجیبی رو‌به‌رو شدند. این زنبورها به صورت دسته‌ای به پشت یک اتومبیل چسبیده بودند و ظاهرا قصد جدا شدن هم نداشتند.

بالاخره با حضور نیروهای امدادی، خودرو جیپ از دست زنبورها رها شد.

تازه‌ترین ویدیو