اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند

ویدیوها. اندونزی ۹ کانتینر حاوی زباله های سمی را به استرالیا باز می گرداند

گمرک اندونزی روز چهارشنبه اعلام کرد ۹ کانتینر حاوی زباله های آلوده به مواد سمی شیمیایی را به استرالیا باز می گرداند. وزارت گمرک و منابع جنگلی اندونزی با اعلام این مطلب در بیانیه ای تصریح کرد که ماموران گمرکی این کشور از هفته گذشته تاکنون دست کم بیست و سه کانتینر حاوی زباله های آلوده به مواد سمی را که توسط سه شرکت محلی از چند کشور غربی وارد شده بود را توقیف کرده اند. اندونزی ماه ژوئن گذشته پس از اقدام چین در ممنوعیت واردات زباله به برخی از دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا در این کارزار پیوست.

گمرک اندونزی روز چهارشنبه اعلام کرد ۹ کانتینر حاوی زباله های آلوده به مواد سمی شیمیایی را به استرالیا باز می گرداند. وزارت گمرک و منابع جنگلی اندونزی با اعلام این مطلب در بیانیه ای تصریح کرد که ماموران گمرکی این کشور از هفته گذشته تاکنون دست کم بیست و سه کانتینر حاوی زباله های آلوده به مواد سمی را که توسط سه شرکت محلی از چند کشور غربی وارد شده بود را توقیف کرده اند. اندونزی ماه ژوئن گذشته پس از اقدام چین در ممنوعیت واردات زباله به برخی از دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا در این کارزار پیوست.

تازه‌ترین ویدیو