لندن؛ تجمع طرفداران محیط زیست مقابل نمایشگاه مد ویکتوریا

ویدیوها. لندن؛ تجمع طرفداران محیط زیست مقابل نمایشگاه مد ویکتوریا

گروه کوچکی از طرفداران محیط زیست روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر مقابل نمایشگاه مد ویکتوریا در شهر لندن دست به اعتراض زده و مسیر تردد خودروها از جمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا را نیز بستند.

گروه کوچکی از طرفداران محیط زیست روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر مقابل نمایشگاه مد ویکتوریا در شهر لندن دست به اعتراض زده و مسیر تردد خودروها از جمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا را نیز بستند.

آنها اعلام داشتند که سعی دارند با این کار، حقیقت زشت دربارۀ مد و آسیب‌های آن بر محیط زیست را برملا کنند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «حمایت از مد به معنای نابودی محیط زیست است.»

تازه‌ترین ویدیو