ویدئو؛ بچه فیل با پای مصنوعی به خانه جدیدش می‌رود
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ بچه فیل با پای مصنوعی به خانه جدیدش می‌رود

بچه فیل سه ساله با پای مصنوعی در تایلند به خانه جدیدش، مرکز مخصوص نگهداری و محافظت از فیل‌ها، منتقل شد. این بچه فیل بنام «فا جام» حدود دو سال پیش از تله‌ای که در آن گرفتار شده بود نجات داده شد. «فا جام» قسمت انتهایی پای خود را در تله‌ای که در آن به دام افتاده بود از دست داد. فا جام به به مرکز محافظت از فیل ها در استان لامپنگ، منتقل شد جایی که در آن از فیل‌های زخمی نگهداری می‌شود.

بچه فیل سه ساله با پای مصنوعی در تایلند به خانه جدیدش، مرکز مخصوص نگهداری و محافظت از فیل‌ها، منتقل شد. این بچه فیل بنام «فا جام» حدود دو سال پیش از تله‌ای که در آن گرفتار شده بود نجات داده شد. «فا جام» قسمت انتهایی پای خود را در تله‌ای که در آن به دام افتاده بود از دست داد. فا جام به به مرکز محافظت از فیل ها در استان لامپنگ، منتقل شد جایی که در آن از فیل‌های زخمی نگهداری می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست