مراسم پیروان آئین «برادری سفید عالمگیر» در بلغارستان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مراسم پیروان آئین «برادری سفید عالمگیر» در بلغارستان

حدود ۲۵۰۰ نفر از پیروان آئین «برادری سفید عالمگیر» روز دوشنبه در کوهستان ریلا در بلغارستان تجمع کردند تا آغاز سال جدید خود را جشن بگیرند.

حدود ۲۵۰۰ نفر از پیروان آئین «برادری سفید عالمگیر» روز دوشنبه در کوهستان ریلا در بلغارستان تجمع کردند تا آغاز سال جدید خود را جشن بگیرند.

شرکت کنندگان در این مراسم حدود ۸۰ دقیقه به صورت مدور در کنار یکدیگر حرکت کردند.

آئین «برادری سفید عالمگیر» ترکیبی از مسیحیت با عرفان هند است. این آئین در اوایل قرن بیستم در بلغارستان پایه گذاری شد.

شرکت کنندگان در مراسم روز دوشنبه از کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آمریکا و روسیه به بلغارستان رفته بودند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست