ویدئو؛ پادشاه آینده بریتانیا و همسرش در آلمان می‌نوشند و می‌رقصند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ پادشاه آینده بریتانیا و همسرش در آلمان می‌نوشند و می‌رقصند

پرنس چارلز و همسرش کامیلا که لقب دوشس کورنوال را دارد، در جریان سفرشان به مونیخ، از آبجوفروشی مشهور شهر بازدید کرده و علاوه بر نوشیدن آبجوی هوفبراهاوز به رقص پرداختند. زوج خانوادۀ سلطنتی بریتانیا قرار است سفر چهار روزۀ خود به آلمان را با بازدید از یک مزرعۀ ارگانیک در نزدیکی شهر لایپزیگ به پایان برسانند.

پرنس چارلز و همسرش کامیلا که لقب دوشس کورنوال را دارد، در جریان سفرشان به مونیخ، از آبجوفروشی مشهور شهر بازدید کرده و علاوه بر نوشیدن آبجوی هوفبراهاوز به رقص پرداختند. زوج خانوادۀ سلطنتی بریتانیا قرار است سفر چهار روزۀ خود به آلمان را با بازدید از یک مزرعۀ ارگانیک در نزدیکی شهر لایپزیگ به پایان برسانند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست