جشنواره‌ نور، موسیقی و فن‌آوری‌های دیجیتال در روسیه

ویدیوها. جشنواره‌ نور، موسیقی و فن‌آوری‌های دیجیتال در روسیه

جشنواره نور و هنرهای تجسمی با عنوان «فاصله» در شهر نیژنی نووگورود روسیه برگزار شد. این جشنواره روسی تلفیقی از هنرهای تجسمی، موسیقی و فن‌آوری‌های دیجیتال است. این رویداد هنری به مدت سه روز در تاریخ‌های ۱۲ تا ۱۴ آوریل (۲۳ تا ۲۵ فروردین) در ۱۰ مکان غیر معمول در مرکز تاریخی شهر نیژینی نووگورود برقرار بود.

جشنواره نور و هنرهای تجسمی با عنوان «فاصله» در شهر نیژنی نووگورود روسیه برگزار شد. این جشنواره روسی تلفیقی از هنرهای تجسمی، موسیقی و فن‌آوری‌های دیجیتال است. این رویداد هنری به مدت سه روز در تاریخ‌های ۱۲ تا ۱۴ آوریل (۲۳ تا ۲۵ فروردین) در ۱۰ مکان غیر معمول در مرکز تاریخی شهر نیژینی نووگورود برقرار بود.

تازه‌ترین ویدیو