یوگا در «کافه گربه‌ای» آمریکا

ویدیوها. یوگا در «کافه گربه‌ای» آمریکا

گرچه بدن آدمی آن قدر انعطاف ندارد که بتواند به زیبایی گربه بدنش را کش و قوس بدهد، اما تا حدودی قادر به تقلید از حرکات این حیوان ملوس هست. جسی کولون معلم یوگا در شهر بروکلین آمریکاست که از مدتی پیش از گربه‌ها به عنوان مدل انعطاف بدنی برای شاگردانش استفاده می‌کند. او در «کافه گربه‌ای» خود تمرین خلسه روحی و کشش بدنی را به علاقه‌مندان می‌آموزد. مشتریان کافه گربه‌ای می‌توانند این گربه‌ها را با خود به خانه برده و به تنهایی تمرین کنند، اما خانم کولون بر این باور است که کلاس جمعی برای خود گربه‌ها نیز جالب و هیجان‌انگیز است.

گرچه بدن آدمی آن قدر انعطاف ندارد که بتواند به زیبایی گربه بدنش را کش و قوس بدهد، اما تا حدودی قادر به تقلید از حرکات این حیوان ملوس هست. جسی کولون معلم یوگا در شهر بروکلین آمریکاست که از مدتی پیش از گربه‌ها به عنوان مدل انعطاف بدنی برای شاگردانش استفاده می‌کند. او در «کافه گربه‌ای» خود تمرین خلسه روحی و کشش بدنی را به علاقه‌مندان می‌آموزد. مشتریان کافه گربه‌ای می‌توانند این گربه‌ها را با خود به خانه برده و به تنهایی تمرین کنند، اما خانم کولون بر این باور است که کلاس جمعی برای خود گربه‌ها نیز جالب و هیجان‌انگیز است.

تازه‌ترین ویدیو