شهرک خودپایای دوبی؛ الگوی خودکفایی و سازگاری با زیست‌بوم

شهرک خودپایای دوبی؛ الگوی خودکفایی و سازگاری با زیست‌بوم

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

صفحات خورشیدی بام خانه‌ها، مغازه‌ها و پارکینگ ماشین‌ها را پوشانده و کل انرژی مصرفی این شهرک را تأمین می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو