تظاهرات دانش‌آموزان بروکسل برای حفاظت از آب و هوا

ویدیوها. تظاهرات دانش‌آموزان بروکسل برای حفاظت از آب و هوا

هزاران نفر از دانش‌آموزان بروکسل راهی خیابانهای این شهر شدند تا از به مسئولان هشدار دهند برای حفاظت از شرایط آب و هوایی جهان بیشتر تلاش کنند.

هزاران نفر از دانش‌آموزان بروکسل راهی خیابانهای این شهر شدند تا از به مسئولان هشدار دهند برای حفاظت از شرایط آب و هوایی جهان بیشتر تلاش کنند.

بسیاری از دانشجویان نیز کلاس های خود را رها کردند تا به صف این دانش آموزان بپیوندند. به گفته پلیس بروکسل حدود ۳۲ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. 

راهپیمایی مشابهی نیز روز یکشنبه آینده برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است.

تازه‌ترین ویدیو