نگاه به بانکوک از روی سقف شیشه‌ای ۳۱۰ متری

ویدیوها. نگاه به بانکوک از روی سقف شیشه‌ای ۳۱۰ متری

بازدیدکنندگان بانکوک، پایتخت تایلند اکنون می‌توانند از ارتفاعی فراتر از ۳۰۰ متر این شهر را ببینند.

بازدیدکنندگان بانکوک، پایتخت تایلند اکنون می‌توانند از ارتفاعی فراتر از ۳۰۰ متر این شهر را ببینند.

این کار به لطف بام شیشه‌ای ساخته شده بر بالای ساختمان مشهور ماهاناخن بلندترین ساختمان بانکوک ممکن شده است.

این بام شیشه‌ای که یکی از بزرگترین بام‌های شیشه‌ای جهان محسوب می‌شود ۶۳ متر مربع مساحت دارد و در ارتفاع ۳۱۰ متری از سطح زمین ساخته شده است.

تازه‌ترین ویدیو