جشنواره موسرخ‌ها در روسیه

ویدیوها. جشنواره موسرخ‌ها در روسیه

شهر کوچک نیژین تاگیل در مرکز روسیه امسال شاهد جشنواره‌ای است که با شرکت افرادی که موی سرخ دارند برگزار می شود.

شهر کوچک نیژین تاگیل در مرکز روسیه امسال شاهد جشنواره‌ای است که با شرکت افرادی که موی سرخ دارند برگزار می شود.

این شهر کوچک که حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد شهری عمدتا صنعتی است اما تصمیم گرفته امسال با ایجاد فضایی شوخ و شاد به رقابت با دیگر جشنواره‌های مشابه در جهان بپردازد.

تازه‌ترین ویدیو