صدها خودرو در ترافیک بزرگراه به خاطر چند طاووس

ویدیوها. صدها خودرو در ترافیک بزرگراه به خاطر چند طاووس

صدها خودرو در بزرگراهی در فیلادلفیا به خاطر چند طاووس در ترافیک گرفتار شدند.

صدها خودرو در بزرگراهی در فیلادلفیا به خاطر چند طاووس در ترافیک گرفتار شدند.

ماموران پلیس با متوقف کردن خودروها توانستند جان آنها را نجات دهند و سپس راه را برای عبور خودروها بازگشایی کنند.

تازه‌ترین ویدیو