تگزاس؛ خرابی های بر جای مانده از طوفان هاروی

ویدیوها. تگزاس؛ خرابی های بر جای مانده از طوفان هاروی

بعد از دو روز طوفان و سیل، مردم در مناطق ساحلی تگزاس با تخریب های ناشی از طوفان هاروی مواجه اند. طوفان باعث افتادن درخت ها، تخریب خانه ها و قطع شدن برق در برخی از مناطق شده است.

بعد از دو روز طوفان و سیل، مردم در مناطق ساحلی تگزاس با تخریب های ناشی از طوفان هاروی مواجه اند. طوفان باعث افتادن درخت ها، تخریب خانه ها و قطع شدن برق در برخی از مناطق شده است.

تازه‌ترین ویدیو