دومین رانش زمین در سوئیس

ویدیوها. دومین رانش زمین در سوئیس

دومین رانش زمین در منطقه بوندو سوئیس در روز جمعه باعث ناپدید شدن دو اتریشی، چهار آلمانی و دو سوئيسی شده است.

دومین رانش زمین در منطقه بوندو سوئیس در روز جمعه باعث ناپدید شدن دو اتریشی، چهار آلمانی و دو سوئيسی شده است.

تازه‌ترین ویدیو