فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود

فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود

یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۶۷ هزار مرکز اخذ رای در سراسر کشور در تکاپو هستند تا خود را برای این روز مهم آماده کنند. شهرداری ها، مدارس و تالارهای جشن، همگی حال و هوای دیگری به خود گرفته اند و تمهیدات لازم را برای این روز اندیشیده اند.

یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۶۷ هزار مرکز اخذ رای در سراسر کشور در تکاپو هستند تا خود را برای این روز مهم آماده کنند. شهرداری ها، مدارس و تالارهای جشن، همگی حال و هوای دیگری به خود گرفته اند و تمهیدات لازم را برای این روز اندیشیده اند.

تازه‌ترین ویدیو