تجمع صلح آمیز در پایتخت مقدونیه به طرفداری از انتخابات جدید

تجمع صلح آمیز در پایتخت مقدونیه به طرفداری از انتخابات جدید

حدود دو هزار نفر روز جمعه در مرکز اسکوپیه، پایتخت جمهوری مقدونیه از جمهوریهای یوگسلاوی پیشین گردآمدند و خواستار برپایی انتخابات جدید بعنوان راه حلی برای خروج از بن بست سیاسی کنونی شدند.

حدود دو هزار نفر روز جمعه در مرکز اسکوپیه، پایتخت جمهوری مقدونیه از جمهوریهای یوگسلاوی پیشین گردآمدند و خواستار برپایی انتخابات جدید بعنوان راه حلی برای خروج از بن بست سیاسی کنونی شدند.

این تجمع صلح آمیز در مقابل دفتر اتحادیه اروپا در اسکوپیه، یک روز پس از اعتراضات خشونت آمیز در داخلی پارلمان مقدونیه برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو