مراسم روز جهانی جنگ با بالش در هنگ کنگ

مراسم روز جهانی جنگ با بالش در هنگ کنگ

ده ها نفر در پوشش های مختلف از جمله پیژامه و با در دست داشتن بالش در هفتمین روز جهانی جنگ با بالش در هنگ کنگ شرکت کردند.

ده ها نفر در پوشش های مختلف از جمله پیژامه و با در دست داشتن بالش در هفتمین روز جهانی جنگ با بالش در هنگ کنگ شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو