دیدار با کینتانا، توله خرس قطبی در باغ وحش مونیخ

دیدار با کینتانا، توله خرس قطبی در باغ وحش مونیخ

باغ وحش مونیخ از آخرین توله اش رونمایی کرد. پس از مرگ فریتز، دیگر توله خرس قطبی باغ وحش برلین، همه چشم ها در باغ وحش هلابرون به تولد خرس دیگری دوخته شده بود.

باغ وحش مونیخ از آخرین توله اش رونمایی کرد. پس از مرگ فریتز، دیگر توله خرس قطبی باغ وحش برلین، همه چشم ها در باغ وحش هلابرون به تولد خرس دیگری دوخته شده بود.

http://www.euronews.lan/nocomment/2017/03/24/meet-quintana-munich-s-polar-bear-cub/

تازه‌ترین ویدیو