دیدار با کینتانا، توله خرس قطبی در باغ وحش مونیخ
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

دیدار با کینتانا، توله خرس قطبی در باغ وحش مونیخ

باغ وحش مونیخ از آخرین توله اش رونمایی کرد. پس از مرگ فریتز، دیگر توله خرس قطبی باغ وحش برلین، همه چشم ها در باغ وحش هلابرون به تولد خرس دیگری دوخته شده بود.

باغ وحش مونیخ از آخرین توله اش رونمایی کرد. پس از مرگ فریتز، دیگر توله خرس قطبی باغ وحش برلین، همه چشم ها در باغ وحش هلابرون به تولد خرس دیگری دوخته شده بود.

http://www.euronews.lan/nocomment/2017/03/24/meet-quintana-munich-s-polar-bear-cub/

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست