ادای احترام نمایندگان مجلس به قربانیان حمله لندن

ادای احترام نمایندگان مجلس به قربانیان حمله لندن

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه، به احترام قربانیان حمله مرگبار لندن یک دقیقه سکوت کردند.

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه، به احترام قربانیان حمله مرگبار لندن یک دقیقه سکوت کردند.

تازه‌ترین ویدیو