نجات یک زن از میان گل و لای در پرو

نجات یک زن از میان گل و لای در پرو

زنی در پرو روز چهارشنبه از میان گل و لای ناشی از جاری شدن سیل در حومه لیما، پایتخت پرو نجات یافت.

زنی در پرو روز چهارشنبه از میان گل و لای ناشی از جاری شدن سیل در حومه لیما، پایتخت پرو نجات یافت.

تلویزیون پرو تصاویری از جاری شدن سیل و نجات زنی ۳۲ ساله به نام اوانجلینا کامورو دایز پخش کرد. این زن تلوتلوخوران از میان گل ولای و خرابه ها بیرون جست. این حادثه در ۴۰ کیلومتری لیما رخ داد.

تازه‌ترین ویدیو