اعتصاب آتش نشان های فرانسه در اعتراض به کاهش بودجه

ویدیوها. اعتصاب آتش نشان های فرانسه در اعتراض به کاهش بودجه

اعضای هفت اتحادیه آتش نشان ها در پاریس با برپایی تظاهرات و اعتصاب نسبت به کاهش بودجه این بخش و وضعیت کاری خود اعتراض کردند.

اعضای هفت اتحادیه آتش نشان ها در پاریس با برپایی تظاهرات و اعتصاب نسبت به کاهش بودجه این بخش و وضعیت کاری خود اعتراض کردند.

بر اساس گزارش های اعلام شده، کاهش بودجه آتش نشانی، کاهش نیروی انسانی در این بخش را به همراه خواهد داشت.

تازه‌ترین ویدیو