موزه اختصاصی اوو مورالس در بولیوی افتتاح شد

ویدیوها. موزه اختصاصی اوو مورالس در بولیوی افتتاح شد

بولیوی از بازگشایی یک موزه در اورینوکا، زادگاه اوو مورالس، رئیس جمهوری خبر داد. این موزه به ارزش هفت میلیون دلار به اوو مورالس اختصاص یافته است.

بولیوی از بازگشایی یک موزه در اورینوکا، زادگاه اوو مورالس، رئیس جمهوری خبر داد. این موزه به ارزش هفت میلیون دلار به اوو مورالس اختصاص یافته است.

مورالس در سال ۲۰۰۶ و پس از به قدرت رسیدن دستور تاسیس این موزه را صادر کرد. در این موزه صدها هدیه و تصویر رئیس جمهوری و گنجینه های باستانشناسی جای داده شده است.

تازه‌ترین ویدیو