برخورد قطار با یک کامیون در ایالت یوتای آمریکا

ویدیوها. برخورد قطار با یک کامیون در ایالت یوتای آمریکا

بروز مشکل در مسیر عبور قطار در ایالت یوتای آمریکا سبب برخورد آن با یک کامیون شد.در زمان عبور قطار از مسیر جاده ای نرده و حصارهای متوقف کننده خودروها و تمامی علایم هشدار دهنده خاموش بوده است. در این حادثه تعدادی مجروح شده اند اما جراحت هیچ یک جدی نبوده است.

بروز مشکل در مسیر عبور قطار در ایالت یوتای آمریکا سبب برخورد آن با یک کامیون شد.
در زمان عبور قطار از مسیر جاده ای نرده و حصارهای متوقف کننده خودروها و تمامی علایم هشدار دهنده خاموش بوده است. در این حادثه تعدادی مجروح شده اند اما جراحت هیچ یک جدی نبوده است.

تازه‌ترین ویدیو