یک نفر در هند بر اثر حمله پلنگ آسیب دید

ویدیوها. یک نفر در هند بر اثر حمله پلنگ آسیب دید

هنگامی که اهالی منطقه ای در هند تلاش کردند به کمک ماموران اداره محیط زیست یک پلنگ را به دام بیندازند این پلنگ مقاومت کرد و به یک نفر آسیب رساند. این پلنگ وارد منطقه مسکونی شده بود.

هنگامی که اهالی منطقه ای در هند تلاش کردند به کمک ماموران اداره محیط زیست یک پلنگ را به دام بیندازند این پلنگ مقاومت کرد و به یک نفر آسیب رساند. این پلنگ وارد منطقه مسکونی شده بود.

افراد محلی تلاش کردند این پلنگ را به دام بیندازند اما پلنگ خود را رها کرد و به سمت مردم حمله کرد.

تازه‌ترین ویدیو